Trang Web của Hà Nội DOCLAB và Blog wordpress hoạt động trở lại

Các bạn thân mến,

Trang web của Hà Nội DOCLAB http://www.hanoidoclab.org đã đi vào hoạt động. Hãy vui lòng ghé thăm và đăng ký nhận thư để được cập nhật hoạt động hàng tháng.

Blog hanoidoclab.wordpress.com sẽ là nơi thành viên lưu lại các hoạt động và sự kiện của Doclab. Đây cũng là nơi các bạn chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm về phim và nghệ thuật video.

Dear friends,

Hanoi DOCLAB website http://www.hanoidoclab.org has been activated. Please visit it and also subscribe to our newsletter.

The address hanoidoclab.wordpress.com will the space where members save memories of Doclab activities and events, but also a place where they can share experiences and ideas on film and video art.